Nationaltheatret: Erasmus Montanus

Publisert i Nationen

Erasmus, Erik Berg.jpg
foto: Erik Berg

Bygd mot by, 7-1

Erasmus Montanus av Ludvig Holberg på Nationaltheateret

Regi: Gábor Zsámbéki

Premiere 30.august 2007

 

Forestillingen presenterer den fortsatt like aktuelle viktigheten av å dyrke og kultivere en kunnskap som handler om vårt liv her på jorda, både den praktiske kunnskapen som gjelder dyrking av mat, og den teoretiske kunnskapen som handler om dyrkingen av kulturuttrykk.

 

I Nationaltheaterets oppsetning møtes vi ikke av noen nymotens påfunn, her er det gode, gammeldagse kulisser. Det er skigard og trestamp, og utstyr som var vanlig på Holbergs tid. Språket ligger tett opp til Holbergs original. Det er faktisk befriende å se en forestilling uten alt for mange påfunn, men den gammelmodige dekoren får også en ironisk side: ”Vi gjør nå som vi pleier” – ikke kom her med nye ideer. Slik kler scenebildet konteksten.

 

Tradisjonelt

Satiren er god og den har fortsatt krutt. Studenten Rasmus Berg kommer hjem med hodet i skyene, han er blitt latinkyndig og kaller seg for Erasmus Montanus. Han er ikke bare stolt av sine nyervervede kunnskaper, men også hovmodig. Henrik Rafaelsen som fikk stjernestatus etter sin Peer Gynt i Robert Wilsons oppsetning på Det Norske Teateret for et par år siden, gjør en solid og troverdig Erasmus. Foreldrene hans, Nille og Jeppe, spillt av Anne-Marit Jackobsen og Per Jansen, kler hverandre, de har spilt foreldre sammen før og det gjør de godt. Anne-Marit Jakobsens vasking av sin sønn i badestamp er buskishumor og garanterer for lavkomedien. Nationaltheaterets skuespillere får spille i en spillestil de behersker, det synes at de trives med det. Forestillingen får godt fram Holbergs tekst. Skuespillerprestasjonene er gode, men noen av dialogscenene blir langtekkelige. Dette er absolutt ikke nyskapende teater, men alt teater skal selvfølgelig ikke være det

 

Dannelse

En side ved Holbergs stykke er moral og opplysning. Nationaltheateret er en garantist for det gamle dannelsesidealet, klassisk teater er viktig å ha i bagasjen for det dannede mennesket. Men det dannede mennesket må kunne mer enn sin latin, det må også beherske den folkelige kulturen. Her dukker den djevleaktige løytnanten opp, han utdanner studenten. Erasmus er jo blitt ”katolsk” i hodet, derfor må han gjennom en symbolsk skjærsild – det tennes et bål på scenen under Erasmus som henger i en bergvegg i et forsøk på å rømme unna. Han renses, og hans hovmodighetssynd kureres: han lærer at han aldri må heve seg over allmuen, aldri tro at han er bedre enn dem. Denne moralen er det fiffen i parkett får servert i fanget. Og så får de selvfølgelig Jacobs (Torbjørn Harr) kjernesunne bondevett: ikke glem at det er jorda vi lever av, det klokeste et menneske kan gjøre er å ta godt vare på jorda, det er den viktigste kunnskapen. Mens Erasmus, den stakkars filosofistudenten, blir totalt og bokstavelig overkjørt av det bondesamfunnet han kommer fra.

 

 

Vigdis Hjorth: Tredje person entall

Publisert i Nationen

Hjorth.jpg

Å være er for jævlig     (eventuelt: Den store traurigheten)

I Vigdis Hjorths siste roman ”Tredje person entall” er kvinnen ikke bare en god nummer to, det annet kjønn, hun er ”hun” – et objekt for analysering. Romanen reflekterer over dette.

Det er fengselslegen som introduserer bokens hovedperson Hulda Kråkefjær. Den innsatte har skrevet sitt liv, det er denne skriveren leseren møter. Hulda har sittet inne for et bestialsk drapsforsøk, nå har hun tatt sitt eget liv. Romanen skildrer Huldas liv fra barndom til død. Vi følger Hulda gjennom oppveksten i det karikerte tettstedet Gluppen, gjennom forholdet til dette stedet og til familien, venner, kjærester. Hulda er smart og intelligent, men også svært nevrotisk og sjøldestruktiv. Hun opplever det å være fanget i et bilde av seg sjøl skapt av andre som mer smertefullt enn å være fysisk fengslet. Hovedpersonen er nærmest sykelig opptatt av løgn, forstillelse og fasade og av å leve opp til borgerlige idealer. Hun lever med en konstant angst for at det hun opplever som et skjult og egentlig selv skal bli avslørt.

 

Den grusomme mor

Huldas mor tegnes som en karikatur, moren er infernalsk og svært dominerende, hun lever sitt ynkelige, lille liv gjennom datteren og gjør sitt beste for å overskygge henne. Denne moren har ikke noe formildende over seg.

Hulda er flink og sterk. Hun gjør det hun ser er forventet av henne, det er hun svært flink til. Men hun lever opp til de borgerlige idealene i en stadig angst for å bli avslørt. Hun skjuler seg bak sin egen fasade og føler at hun gjemmer sitt egentlige jeg. Hun forestiller seg at ”den egentlige Hulda” vil kunne framstå som et slags monster. Hun skammer seg og føler ikke at hun lever sitt eget liv. Hulda er trist og forhutlet. Hun gifter seg med en sivilingeniør fra en besteborgerlig familie. De får barn, noe Hulda ser på som et ledd i å frigjøre seg fra sin egen mor. Hulda reiser til Helsinki sammen med mannen og hans jobb, lar han ta styringen og alt blir bare en uendelighet av evinnelig traurighet. Hun forsøker allikevel gradvis å ta større plass i sitt eget liv.

Hulda er en moderne figur, i slekt med mange moderne romankvinner. Hun streber etter sin frigjøring fra de samfunnsmessige konvensjonene. Hun vil bli fri fra sin egen fortid, bli fri fra seg sjøl, men hun har det ikke noe morsomt på veien, det er et helvete. Hun skiller seg og blir økonomisk uavhengig, klarer seg, men drikker for mye, er sjøldestruktiv. Hulda ser seg sjøl utenfra til enhver tid, hun analyserer seg sjøl og sine relasjoner hele tida. Hun lengter etter å leve i nuet, men hun klarer bare å se seg sjøl som tredje person entall.

 

Å bli sett

Denne tematikken er ikke ny hos Hjorth, men forfatteren reflekterer godt rundt kjønn, rundt det mannlige blikket, det å se, bli sett av menn og rundt heteroseksualiteten som gjennomsyrer samfunnet. Hjorth er god til å nyansere idealene som råder de tiårene romanen beveger seg gjennom. Hun har av og til besnærende gode skildringer av menneskenes forfengelighet og sårbarhet. Dialogene hennes er også av ypperlig kvalitet. Hjorth har i det hele tatt et godt og nådeløst blikk for de realitetene vi forholder oss til, hun skriver medrivende og til tider svært god prosa. Hun skriver med autoritet og overskudd. Men det er tungt og det er dystert. Alt er bare traurig og fælt, absolutt hele tiden. Et lite glimt av humor kan skimtes ved at Hulda som lever et liv i total gledesløshet arbeider med en avhandling i filosofi om begrepet lykke hos Kierkegaard. Men ellers er alt bare trist som faen.

 

 

Sitat fra boka:

”Det er befriende å forstå også det som er smertefullt. Landskapet lyses opp og man ser bedre hvor man befinner seg. Det er ikke vakkert, men lettere å orientere seg når man ser.”

 

Rønnaug Kleiva: Ikkje for varmt, ikkje for kaldt

Publisert i Nationen 17.oktober 2008.

Kleiva.jpg

Vittig og friskt

”Ikkje for varmt, ikkje for kaldt” heter Rønnaug Kleivas novellesamling av året. Boka består av åtte korte noveller. I tittelnovella blir vedlikeholdet av huset sidestilt med vedlikehold av et kjærlighetsforhold, her mangler det innsats begge steder. Forhold og ekteskap som sliter med slitasje er gjennomgående i hele boka. Forfallet i forholdene er ofte så store at de ikke er til å redde, de er allerede, eller er i ferd med å gå i full oppløsning. Dette kan høres trist ut, men Rønnaug Kleiva skriver vittig og friskt om disse ganske forferdelige forholdene. Fortellingene er tette og rå, og de er godt komponerte. Historiene i noen av novellene er allikevel en smule søkte. Kleivas skarpe stil er medrivende, novellene er ganske mørke, men humoristiske. Noen av kvinnekarakterene i boka er befriende friske, mennene derimot er ofte litt stakkarslige, sjøl om de er utspekulerte. De fleste karakterene skildres som svært ensomme, de forholder seg til andre, men med stor distanse. De ønsker ikke nærhet, de vil ha det ”ikkje for varmt, ikkje for kaldt”, ikke akkurat lunkent, men mer akkurat passe avkjølt. Og Rønnaug Kleiva klarer å holde spenningen mellom det varme og det kalde levende gjennom alle de åtte novellene i boka.

Johann Grip: Karawankene

Publisert i Nationen

Grip.jpg

Sitat fra boka:

– Du får ha lykke til på reisa, og hils broren din! Ja, gud rår, kanskje det blir bra der nord! Skaff deg jobb og kone, så finner du roen, tro du meg!

 

 

 

 

Ikke helt godt grep fra Grip

Romanen Reisen fra Karawankene griper dessverre aldri helt tak i en.

 

Johann Grip er både poet og prosaist, oversetter, gjendikter og redaktør. Han debuterte i 2003 med Enkle dikt. Debutboka ble godt mottatt og det nydelige diktet ”Hentet” vakte oppmerksomhet langt utover tradisjonelle diktleserkretser. Romanen Reisen fra Karawankene er en frittstående oppfølger til Den korte veien hjem fra 2005. Bokens hovedperson er som i den foregående, der Vater – eller Adi som han også kalles. I Den korte veien hjem er der Vater aldrende, mens vi i årets roman møter ham som ung mann. Han er bakerlærling og bor sammen med moren sin ved Karawanken-fjellene i Østerrike på begynnelsen av 1960-tallet. De bor i en leiegård og har det trangt økonomisk. Der Vater havner en smule uforskyldt i en voldsepisode, dette fører til at moren kaster ham ut hjemmefra med en enveisbillett til Sverige, der broren Volker allerede bor og jobber. Der Vater kommer inn i det nye landet fattig, sulten og som han går og står. Han har bare seg sjøl og arbeidskraften sin som kapital. I Sverige blir baker bokstavelig talt smed – der Vater får seg jobb på jernverket i Smalabygda.

 

Arbeidere fra alle land

Arbeidsinnvandring fra blant annet Østerrike til Sverige var ikke uvanlig på 50- og 60-tallet.

I jernverksbygda forenes arbeidere fra mange land. I Sverige er det framtidsoptimisme, folkhemmet bygges og det er utsikter til velstand.

Her er det kulturelle tidsmarkører som arbeidernes første mai-tog og dans til Sven-Ingvars på Folkets Hus. Språklige og kulturelle særegenheter hos innvandrerne brynes mot og blandes med det svenske. Den bakekyndige der Vater reagerer med vemmelse på det svenske brødet som i tillegg til å være smakløst spises med ren sirup. Det svenske ølet blir betegnet som vann.

To originale karakterer får betydning for der Vaters sosiale liv. Det er landsmannen Bruno som er gammel krigsseiler og har skadet både hofta og nervene. Og det er den danske Laura som jobber som traversfører – en slags kranfører – på jernverket. Laura og hennes mann og sønn blir en tryggere familiehavn for der Vater enn hans egen storebror Volker som er mest opptatt av å markere seg som mer vellykket og framgangsrik enn der Vater. Volker har både kone og snart eget hus.

 

Lunkent

Grips observasjonsevne er det ingen ting å si på, men språket kan tidvis være litt upresist.

Romanen beveger seg gjennom korte kapitler uten store hendelser, og den tar aldri helt av. Møtet mellom der Vater og kjæresten Thea lover i starten godt, men bidrar ikke til å heve romanen spesielt mye. Thea kommer fra Nord-Sverige og der Vater møter henne på dans på Folkets Hus. Dansen går strålende til Sven-Ingvars musikk, men det hele renner etter hvert ut i gråhet og monotoni. Romanfigurenes liv framstår først og fremst som slit og strev. Jernverket med sine utsikter til penger og et bedre materielt liv gløder og varmer mer i boka enn de mellommenneskelige relasjonene, vennskapet og kjærligheten.

Romanen kan sette dagens arbeidsinnvandring til vårt eget land i perspektiv. Det er tross alt ikke så fryktelig lenge siden livsbetingelsene her hos oss var svært forskjellige fra hvordan de er i dag. Dette faktumet formidler romanen godt. Sosialdemokratiet framstår i romanen som et paradis det er mulig å oppnå. Konteksten syder av optimisme og framtidstro, men for der Vater og Reisen fra Karawankene går det ikke helt veien.

Vi ser allikevel fram til mer litteratur fra Grips hånd – kanskje noen flere enkle dikt?

 

 

Anmeldt av Elin Lindberg

Jon Michelet: Mordet på Woldnes

Publisert i Nationen

Michelet

Stilsikker Thygesen-krim

 

I Mordet på Woldnes av Jon Michelet har Thygesen fått prostatakreft. Thygesen befinner seg på Woldnes klinikk- og pasienthotell og skal her undersøke omstendighetene rundt et mord på en lege.

 

Det pasienthotellet Thygesen befinner seg på i denne boka er befolket av kjendiser og rike overklassemennesker. Den ikke så bemidlede Thygesen får sponset oppholdet på dette stedet, mot at han finner morderen. Hovedpersonen er blitt sammenlignet med Agatha Christies figur Hercule Poirot, men selv om Mordet på Woldnes kan kalles klassisk kammerkrim, bør hovedpersonen i Michelets roman bare sammenlignes med seg sjøl – Vilhelm Thygesen. I denne 11. boka om ham står han støtt på sine mandige bein, sjøl om han nå dessverre er rammet av kreft. Handlingen ruller rolig fram, dette er ikke en krimbok full av blod, adrenalin og action, det spilles med sordin, men Thygesens liv og virke interesserer oss hele veien.

 

Dyktig og dreven

Michelet og Thygesen er rutinerte. Thygesen gjør jobben sin, han oppklarer mordet, det er spennende nok. Men det er historien om mennesket Vilhelm Thygesen som berører mest. Her er det en sorg over et mannsliv som snart er over, det faktumet at døden ikke lenger er så langt unna dveles ved. Thygesen gjør opp status, livet inneholder mye mørke, men først og fremst er Thygesens høst vakker. Han forsones med seg sjøl og sitt liv. Og det er trivelig at tøffingen Thygesen får seg dame på sine eldre dager. Romantikken er rørende beskrevet. Michelets skrift er også moden og stilsikker, dette er rett og slett svært god litteratur. Beskrivelser og personkarakteristikker er elegante. Dialogen er velskrevet og har et flott nærvær i seg. Boken anbefales!