Peter Larsen: Ibsen og fotografene – 1800-tallets visuelle kultur

Publisert i Kunst+ #1/2013

Ibsen og fotografene.jpg

Peter Larsen: Ibsen og fotografene – 1800-tallets visuelle kultur

Universitetsforlaget 2013, 239 sider

 

Omtalt av Elin Lindberg

Ibsenbilder og fotohistorie

I Henrik Ibsens dramatikk ligger det ofte en nedlatende holding til fotografiet og til fotografen. Fotografiet blir sett på som en ”åndløs kopi av virkeligheten” og fotografen står heller ikke høyt i kurs. I stykket Villanden kommer dette tydelig fram. Og i Peer Gynt blir fotografen forbundet med djevelen selv. Det blir interessant når Peter Larsen gjennom denne boka viser at Ibsen selv hadde et svært bevisst forhold til fotografiet og at han brukte det til å iscenesette seg sjøl og til å markedsføre forfatterskapet sitt. Kanskje vi kan snakke om et Faust-motiv? En Ibsen som selger sjela si til djevelen?

 

Grundig og grei

Peter Larsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Han har publisert en rekke arbeider om fotografi, film og medievitenskap. Boka Ibsen og fotografene – 1800-tallets visuelle kultur vitner om at han har gjort et grundig arbeid med materialet. Her er det et rikholdig kilderegister, en mengde noter og massevis av bilder. Larsen skriver at han bruker historia om Ibsen og fotografene som utgangspunkt for en beskrivelse av de sentrale momentene i etableringa av en moderne visuell kultur. Han skriver godt om det brede sosiale feltet tidlige fotografer i Kristiania virket i. Vi får innblikk hvilken i bakgrunn disse tidlige fotografene hadde – ingen av disse fotografene i fotografiets barndom hadde planlagt å bli fotografer. En var student og ville først og fremst bli dikter, en var utdannet gartner, en annen var malersvenn og ble skuespiller. Fotografen Don Antonio D’Alessandri som fotograferte Ibsen i Roma var utdannet prest. Hans søknad til den kirkelige øvrigheten om å få drive et fotografisk atelier ble innvilget på betingelse av at han ikke var iført prestekjole når han arbeidet med kjemikaliene eller når han betjente kundene sine.

 

Iscenesetteren

Larsen skriver om hvordan Ibsen brukte bildene som en visuell valuta. Fotografiene ble for Ibsen et sosialt instrument i familiære og private sammenhenger, ikke ulikt vår egen facebook-aktivitet. Boka diskuterer også hvordan Ibsen benytter fotografiene i iscenesettelsen av seg selv som forfatter og offentlig person. Ibsen kontrollerer svært bevisst bruken av portrettfotografiene av seg selv, men på et tidspunkt svikter denne kontrollen. Dette tapet av kontroll faller sammen med at offentligheten rundt 1900-tallet endrer karakter. Det dukker opp sosiale aktører som bruker bilder på nye måter og fotografer som ikke respekterer gamle spilleregler.

 

Blikket utenfra

Boka presenterer en interessant kontrast mellom Ibsen på de stive portrettfotografiene og Ibsen i gruppebilder. Et bilde er tatt i Wien i 1873. Ibsen var jurymedlem for ”Nåtidens bildekunst” ved verdensutstillingen der og bildet er et regissert tablå som illuderer avslutningen av juryarbeidet. Her sitter Ibsen helt ytterst forsamlingen. De høye hælene han brukte vises godt (Ibsen var en litt liten mann). Ibsen ser ut som en sosialt isolert mann der han sitter og stirrer forbi gruppen av andre menn mens han tviholder på paraplyen sin. Det autoritære blikket hans fra portrettfotografiene som han kanskje hadde mer kontroll på, finnes ikke her.

 

Ibsen fotograf?

Larsen reflekterer i boka over hvordan Ibsens eget syn på fotografiet kommer til uttrykk i dramatikken hans og i andre av tekstene hans. Det er interessant lesning. Ibsen bruker som mange andre av sin samtids kunstnere og intellektuelle, sine forestillinger om fotografiet som kritisk verktøy når han forsøker å diskutere allmenne estetiske problemstillinger. Det er vel nokså gjennomgående at Ibsen ser på fotografiet som underlegent sin egen dikterkunst. Det er kanskje derfor at det virker litt unødig hardhendt når Larsen i bokas siste setning titulerer Ibsen: ”Dikteren og fotografen Henrik Ibsen”.

Fin Serck-Hanssen: In Between pictures

Publisert i Kunst + 3-2011

 Fin Serck-Hanssen.png

Fin Serck-Hanssen: In Between pictures

Teknisk industri 2011

 

Just kids

Anmeldt av Elin Lindberg

 

Det første som slår meg når jeg åpner Fin Serck-Hanssens bok In Between Pictures er nettopp dette: Just kids – bare unger, alle menneskene som er portrettert her ser bemerkelsesverdig unge ut. Boka rommer 167 foto fra den alternative musikkscenen i Norge og Storbritannia tatt mellom 1979 og 1986, samt fire essays skrevet av Peter J. Amdam, Ole Robert Sunde, Paola Cortes-Rocca og Christian Refsum. Cortes-Roccas tekst er skrevet på engelsk, de andre er oversatt fra norsk til engelsk – godt oversatt, så vidt jeg kan bedømme.

Just kids, Jørn Christensen fra legendariske De Press er ung, Anne Grete Preus, Prepple, til og med Iggy Pop har hatt glatt, ungdommelig hud får vi vite her. Det hviler en uskyld over bildene. Overraskende rent og pent til punkscener å være. Er det stillheten i bildene som gjør det? Er det lyset? Eller er det det milde sløret av nostalgi som gjør bildene så uskyldsrene og pene? Jeg vet ikke. Jeg stusser allikevel litt, for det var jo nettopp estetikken til styggheten som punken tok i bruk for å stå opp mot det de så på som borgerskapets hykleri.

Bare unger – Paola Cortes-Rocca gjenforteller scenen som ga navnet til Patti Smiths seneste bok:

One Indian summer day of ’68 or ’69, she and Robert Mapplethorpe spend the afternoon in Washington Square. They are young and have no money. The share coffee while watching the tourists, folksingers, and the crowd of chess players. Agitated revolutionaries distribute antiwar leaflets, sharing the space with bongos and barking dogs. “An older couple stopped and openly observed us”, Smith recalls. “Oh, take their picture – said the woman to the bemused husband – I think they’re artists’. ‘Oh go on’ – he shrugged. ‘They are just kids!’”

 

Denne scenen skaper i likhet med Fin Serck-Hanssens bilder en viss melankoli, noe Cortes-Rocca også er inne på. Det er forgjengeligheten bildene av de den gang unge menneskene, minner oss på. Kroppene til disse menneskene som nå – 30 år seinere – er preget av fysisk og emosjonell slitasje og forfall er her unge og skinnende. ”Body music” kaller Peter J. Amdam det fotografiske arbeidet til Serck-Hanssen i sitt essay og fokuserer nettopp ved det kroppslige i bildene.

 

 

Nostalgi

”There is something touchingly naive about Fin Serck-Hanssen’s images of the Eighties; or rather, a sadness at the speed of mood changes; these photographs are already  ”the world of yesterday”, this loving reference to a different age”, innleder Ole Robert Sunde i sitt essay før han makter å dykke inn i et utvalgt bilde fra boka, et foto av den amerikanske forfatteren William Burroughs. Et dypdykk. Sunde berører det nostalgiske ved prosjektet. Nostalgi er sammensatt av de greske ordene nostos og algos, hjemlengsel og smerte. Emmanuel Kant har hevdet at nostalgien peker mer på et ”da” enn et ”der”. Altså har det mest med en lengsel etter en forgangen tid å gjøre. Og det ligger en nostalgisk dimensjon i fotoene. En lengsel tilbake til en tid da livet var litt enklere og mulighetene flere.

Det tidsmessige er viktig her, men også det stedlige – klubbene, konsertstedene, byene. Christian Refsum knytter tiden til stedet i essayet som avslutter boken. Han bruker blant annet begrepet glocalisation, lansert av sosiologen Roland Robertson, for å forklare rockens lokale og globale tilhørighet. Han skriver også om fotoets spesielle betydning for musikkscenen i den førdigitale verden, i norsk sammenheng sto Serck-Hanssens foto i en særstilling:

 

Fin Serck-Hanssen’s photographs of 1979-1986 are active contributions in a particular social and historical situation. They touch on an existential level in the alternative culture they both document and promote: dream life, religious life, sex life, freedom of choice, protest and belonging, feelings of dignity and defeat.

 

Fin Serck-Hanssens In Between Pictures er blitt et viktig tidsdokument og en vakker bok.