Sølve Skagen (red.): deUSYNLIGE

de Usynlige

Sølve Skagen (red.): deUSYNLIGE

Fritt Forlag 2010

 

Bokomtale av Elin Lindberg, Publisert i Stikkordet 2011

 

Fin filmfagdokumentasjon

Boken deUSYNLIGE tar for seg Erik Poppes film med samme navn. Den inneholder filmens opptaksmanus, intervjuer med folk bak filmen, en analyse, stills og anmeldelser. Dette er femte bok i serien Fra idé til film, en bokserie som tar sikte på å publisere opptaksmanuskriptene til de viktigste norske spillefilmene med kommentarer. Sølve Skagen er redaktør for serien.

I Erik Poppes innledning til boken skriver han om intensjonen bak filmen, noe han også påpeker kan være vanskelig å sette ord på. Ord kan i en slik sammenheng virke noe reduserende i forhold til filmen de skal beskrive. Det er interessant å lese om hvordan Poppe jobber, om det håndverksmessige.

Morten Barth gir en analyse av filmen der han hovedsakelig diskuterer filmen i forhold til samtidsmennesket og samtidskristendommen. deUSYNLIGE dramatiserer nestekjærlighet og medmenneskelighet, skriver han.

Det lange intervjuet som Per Haddal har gjort med Erik Poppe er svært godt skrevet og virkelig interessant. Det fungerer som er fyldig biografi over Poppe. Den gir bakgrunnen for at han er blitt den regissøren han er blitt og gir et bilde av oppvekst og valg av livsretning som oppleves levende. Intervjuet gir også et godt bilde av norsk kulturliv på 1980- og 1990-tallet. De korte spørsmålene til Haddal fører til lange, fyldige svar om Poppes filmer, tematikk, samarbeidspartnere og arbeidsmetoder.

Boken inneholder også en e-post fra selveste Michael Moore. Og Sølve Skagen har intervjuet filmens produsent, Finn Gjerdum. På spørsmålet om hva som var den viktigste erfaringen med deUSYNLIGE svarer han:

 

Kanskje at jeg fikk bekreftet hvor viktige skuespillerne er. En god skuespiller kan løfte en situasjon, kan skape et magisk øyeblikk, som er gull verd i enhver film. Hvis vi blir flinkere til å bruke de ressursene som ligger i skuespillerne, hadde vi kanskje trengt litt mindre eksplosjoner og biljakter. Skuespillerne er de viktigste opplevelsesbærerne for publikum.

 

Opptaksmanuset som er bearbeidet 16 ganger, er skrevet av Harald Rosenløw Eeg. I tillegg til at det er faglig interessant er det en spennende og velskrevet tekst.